Програма за лоялни клиенти на магазин БиоКООП

Формуляр програма за лоялни клиенти Био магазин КООП

Участник в Програмата за лоялни клиенти може да бъде всяко физическо лице, клиент на био магазин БиоКООП, което е навършило 16 години.

Желаещите да участват в Програмата трябва да попълнят формуляр за участие, който могат да вземат от магазина ни на адрес гр. София, ул. Искър 30. Формулярът се попълва и подписва лично. Въз основа на подадения формуляр се издава индивидуална клиентска карта БиоКООП.

Клиенската карта е безплатна и се получава от клиента на място в био магазина. Тя се активира до 24 часа от получаването ѝ.

При пазаруване клиентът предоставя картата си за маркиране, а генерирания при съответната покупка оборот се добавя към общия натрупан оборот в картата.

Когато натрупаният оборот достигне определена сума той може да бъде разменен за ваучер за пазаруване, който следва да се използва до 1 месец след издаването му.

При натрупан оборот 250 лв. – клиентът получава 10 лв. ваучер.

При натрупан оборот 600 лв. – клиентът получава 30 лв. ваучер.

При натрупан оборот 1000 лв. – клиентът получава 50 лв. ваучер.

Повече информация за Програмата за лоялни клиенти на био магазин БиоКООП можете да получите в магазина ни с адрес гр. София, ул. Искър 30.